Vazgeçme hakkı

Tüketiciler, aşağıdaki hükümlere uygun olarak cayma hakkına sahiptir; burada tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek sahibi olmayan amaçlar için yasal bir işlem gerçekleştiren herhangi bir gerçek kişidir:


A. İptal politikası

Vazgeçme hakkı

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin son malları teslim aldığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için bizimle (CandyBey - M. Seebald, W. Langhorst, Y. İnce GbR, Salinenstr. 4, 30952 Ronnenberg, Almanya, Tel .: 051088759850, E-Posta: info@candybey.de) aracılığıyla iletişime geçmelisiniz. Bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir beyanı (örneğin posta veya e-posta ile gönderilen bir mektup). Ekteki model çekilme formunu bu amaçla kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Son iptal tarihini karşılamak için, iptal süresi sona ermeden önce cayma hakkınızın kullanıldığına dair bildiriminizi göndermeniz yeterlidir.


Geri çekilmenin sonuçları

Bu sözleşmeden çekilirseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size vermiş olacağız (tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmekten kaynaklanan ek masraflar hariç) var), bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirim aldığımız günden itibaren derhal ve en geç on dört gün içinde geri ödenecektir. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir konuda mutabık kalınmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız aynı ödeme yöntemlerini kullanacağız; Bu geri ödeme için hiçbir durumda sizden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Malları geri alana kadar veya siz malları geri gönderdiğinizi kanıtlayana kadar (hangisi daha erken ise) geri ödemeyi reddedebiliriz. Bu sözleşmenin iptal edildiğini bize bildirdiğiniz günden itibaren derhal ve her halükarda en geç on dört gün içinde malları bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük süre dolmadan gönderirseniz son tarih karşılanır. Malları iade etmenin doğrudan masraflarını üstlenirsiniz. Malların değerindeki bu kayıp, malların niteliğini, özelliklerini ve işlevselliğini kontrol etmek için gerekli olmayan malların taşınmasından kaynaklanıyorsa, yalnızca malların değerindeki herhangi bir kayıp için ödeme yapmanız gerekir.


Cayma hakkının hariç tutulması veya erken sona ermesi

Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi çabuk aşılacak malların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı geçerli değildir. Sağlığın korunması veya hijyen nedeniyle iade edilmeye uygun olmayan mühürlü malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, teslimattan sonra mühürlerinin çıkarılması durumunda cayma hakkı vaktinden önce sona erer.


Genel bilgi

1) Lütfen mallara zarar vermekten ve kirletmekten kaçının. Lütfen ürünleri tüm aksesuarları ve tüm ambalaj bileşenleri ile birlikte orijinal ambalajında bize geri gönderiniz. Gerekirse koruyucu dış ambalaj kullanın. Artık orijinal ambalajınız yoksa, nakliye hasarına karşı yeterli koruma sağlamak için lütfen uygun ambalaj kullanın. 2) Lütfen malları bize navlun tahsilatına geri göndermeyin. 3) Yukarıda belirtilen 1-2 numaralarının cayma hakkının etkin bir şekilde kullanılması için bir ön koşul olmadığını lütfen unutmayın.


B. çekilme formu

Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup geri gönderin. To CandyBey - M. Seebald, W. Langhorst, Y. İnce GbR Salinenstr. 4 30952 Ronnenberg Almanya E-Posta: info@candybey.de Ben / biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*) / aşağıdaki hizmetin sağlanması ( *) _______________________________________________________ _______________________________________________________ Sipariş verildi (*) ____________ / alındı (*) __________________ ________________________________________________________ Tüketicinin adı ________________________________________________________ Tüketicinin / tüketicilerin adresi ________________________________________________________________ Tüketicinin / tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirildiğinde) ) _________________________ Tarih (*) Uygulanamazsa silin