Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi, bu metnin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Web sitemizde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize verdiğinizde toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz veriler.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde diğer veriler BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak kaydedilir. Bu temelde teknik verilerdir (ör. İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme saati). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Web sitesinin hatasız olmasını sağlamak için verilerin bir kısmı toplanmaktadır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili olarak hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin belirli koşullar altında kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıntılar, veri koruma beyanında “İşlemenin kısıtlanması hakkı” altında bulunabilir.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak çerezler ve sözde analiz programları ile yapılır. Sörf davranışınız genellikle isimsiz olarak analiz edilir; sörf davranışı size kadar izlenemez.

Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Bu araçlar ve itiraz seçenekleriniz hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

2. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

veri koruması

Bu web sitesinin operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örn. E-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşa not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

CandyBey - M. Seebald, W. Langhorst, Y. İnce GbR
Salinenstrasse 4
30952 Ronnenberg

Telefon: 05108 8759870
Eposta: info@candybey.de

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklama karşı veri toplanmasına itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

Veri işleme, Madde 6 paragraf 1 litreye dayanıyorsa, e veya f GDPR, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle istediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İşlemenin dayandığı ilgili yasal dayanak, bu veri koruma beyanında bulunabilir. İtiraz ederseniz, işleme için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan zorlayıcı meşru nedenleri ispatlayamazsak veya işleme yasal talepleri ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, artık ilgili kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz ( GDPR 21. maddenin 1. paragrafına göre itiraz.

Kişisel verileriniz doğrudan posta işletmek amacıyla işleniyorsa, sizinle ilgili kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu, bu tür doğrudan reklamlarla bağlantılı olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, kişisel verileriniz artık doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmayacaktır (GDPR Madde 21 Paragraf 2 uyarınca itiraz).

Sorumlu denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahipleri, bir denetim makamına, özellikle de ikamet ettikleri üye devlette, iş yerlerinde veya iddia edilen ihlalin yerinde şikayette bulunma hakkına sahiptir. Temyiz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedeniyle ve web sitesi operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu web sitesi SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifreleme etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bu web sitesinde şifrelenmiş ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşmenin imzalanmasından sonra bize ödeme verilerinizi (örneğin, otomatik ödeme talimatı için hesap numarası) sağlama yükümlülüğünüz varsa, bu veriler ödeme işlemi için gereklidir.

Ortak ödeme yöntemlerini (Visa / MasterCard, otomatik ödeme) kullanan ödeme işlemleri, yalnızca şifreli bir SSL veya TLS bağlantısı aracılığıyla yapılır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz.

Şifreli iletişim ile bize ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme, engelleme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Yasal uyarıda verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Test süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmiş / gerçekleşmişse, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR 21. Maddenin 1. Fıkrasına göre bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadıkça, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmaları haricinde - yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya önemli kamu yararı nedenleriyle kullanılabilir. Avrupa Birliği veya bir üye ülke tarafından işlenmiştir.

Reklam e-postalarına itiraz

İstenmeyen reklam ve bilgi materyalleri göndermek için baskı yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim verilerinin kullanımına işbu belge ile itiraz ediyoruz. Sayfaların operatörleri, istenmeyen e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

3. Web sitemizde veri toplama

Kurabiye

Bazı web siteleri sözde çerezler kullanır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye yarar. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Kullandığımız çerezlerin çoğu sözde "oturum çerezleri" dir. Ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda saklanır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyaç duyduğunuz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR kaydedildi. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezleri saklamak konusunda meşru bir menfaat sahibidir. Diğer çerezler (örneğin, gezinme davranışınızı analiz etmek için çerezler) saklanırsa, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınacaktır.

Sunucu günlük dosyaları

Web sitesi sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sözde sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar:

  • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
  • kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
  • Sunucu talebinin zamanı
  • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu veriler, Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir ilgiye sahiptir - bunun için sunucu günlük dosyaları kaydedilmelidir.

İletişim Formu

Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

İletişim formuna girilen verilerin işlenmesi münhasıran sizin rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. İptalden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptalden etkilenmez.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, sizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks ile sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, ondan elde edilen tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Bu veriler, Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin ifasıyla ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, sizin izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR) dayanmaktadır, çünkü yürürlükte olan Bize gönderilen sorular işleniyor.

İletişim soruları yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmemizi veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

Bu web sitesine kayıt

Sitedeki ek fonksiyonları kullanmak için web sitemize kayıt olabilirsiniz. Bu amaçla girilen verileri, yalnızca kaydolduğunuz ilgili teklif veya hizmeti kullanmak amacıyla kullanırız. Kayıt sırasında talep edilen zorunlu bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir. Aksi takdirde kaydı reddedeceğiz.

Örneğin teklifin kapsamındaki önemli değişiklikler veya teknik olarak gerekli değişiklikler için, sizi bu şekilde bilgilendirmek için kayıt sırasında verdiğimiz e-posta adresini kullanırız.

Kayıt sırasında girilen verilerin işlenmesi izninize bağlıdır (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Kayıt sırasında kaydedilen veriler, web sitemize kayıtlı olduğunuz sürece tarafımızdan saklanacak ve ardından silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

Bu web sitesinde yorum işlevi

Bu sayfadaki yorum fonksiyonu için yorumunuza ek olarak yorumun oluşturulduğu zaman, e-posta adresiniz ve eğer isimsiz olarak göndermiyorsanız, seçtiğiniz kullanıcı adı ile ilgili bilgiler kaydedilecektir.

IP adresinin saklanması

Yorum fonksiyonumuz, yorum yazan kullanıcıların IP adreslerini kaydeder. Sitemizdeki yorumları etkinleştirilmeden önce kontrol etmediğimizden, hakaret veya propaganda gibi yasal ihlaller durumunda yazar aleyhine işlem yapabilmek için bu verilere ihtiyacımız var.

Yorumların saklama süresi

Yorumlar ve ilgili veriler (örn.IP adresi) kaydedilir ve yorumlanan içerik tamamen silinene veya yorumların yasal nedenlerle silinmesi gerekene kadar (örn. Saldırgan yorumlar) web sitemizde kalır.

Yasal dayanak

Yorumlar, izninize göre kaydedilir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bize gayri resmi bir e-posta göndermeniz yeterlidir. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içeriği veya değiştirilmesi (envanter verileri) için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Bu, 6. maddenin 1. paragrafına dayanılarak yapılır. b GDPR, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin verir. Web sitemizin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını veya fatura kesmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisi sona erdikten sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır.

Çevrimiçi mağazalar, bayiler ve malların sevkiyatı için bir sözleşme yapılırken veri aktarımı

Kişisel verileri yalnızca sözleşme işleme bağlamında gerekliyse üçüncü şahıslara aktarırız, örneğin malların teslimi ile görevli şirkete veya ödeme işlemiyle görevli kredi kuruluşuna. Verilerin başka bir iletimi gerçekleşmez veya yalnızca iletime açıkça izin verdiyseniz gerçekleşmez. Verileriniz, açık rızanız olmadan üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır, örneğin reklam amacıyla.

Veri işlemenin temeli Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin verir.

4. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics sözde "çerezler" kullanır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google Analytics çerezlerinin depolanması ve bu analiz aracının kullanımı, 6. Maddenin 1. paragrafına dayanmaktadır. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamcılığını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye gönderilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve istisnai durumlarda orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Tarayıcı yazılımınızı uygun şekilde ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek Google'ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ve bu verileri Google tarafından işlemesini engelleyebilirsiniz. ve yükleyin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Veri toplamaya itiraz

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Google Analytics'in verilerinizi toplamasını engelleyebilirsiniz. Verilerinizin bu web sitesine gelecekteki ziyaretlerde kaydedilmesini önleyen bir devre dışı bırakma çerezi ayarlanacaktır: Google Analytics'i devre dışı bırakın.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş düzenleniyor

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Depolama süresi

Çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. Kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) ile bağlantılı olan, kullanıcı ve etkinlik düzeyinde Google tarafından saklanan veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silindi. Ayrıntılar aşağıdaki bağlantı altında bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Bu web sitesi Hotjar kullanmaktadır. Sağlayıcı Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (web sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, web sitemizdeki kullanıcı davranışınızı analiz etmek için bir araçtır. Hotjar ile yapabiliriz. a. Farenizi ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedin. Hotjar, belirli bir noktada fare işaretçisi ile ne kadar kaldığınızı da belirleyebilir. Bu bilgilerden Hotjar, web sitesi ziyaretçileri tarafından hangi web sitesi alanlarının tercih edildiğini belirlemek için kullanılabilecek sözde ısı haritaları oluşturur.

Bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve ne zaman bıraktığınızı da belirleyebiliriz. Girişlerinizi hangi noktada iptal ettiğinizi bir iletişim formunda (sözde dönüştürme hunileri) belirleyebiliriz.

Ek olarak, Hotjar, web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim almak için kullanılabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini iyileştirmeye yarar.

Hotjar tanımlama bilgileri kullanır. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Teklifimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet ediyorlar. Bu çerezler, özellikle web sitemizin belirli bir cihazla ziyaret edilip edilmediğini veya söz konusu tarayıcı için Hotjar işlevlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirlemek için kullanılabilir. Hotjar çerezleri, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Hotjar'ın kullanımı ve Hotjar çerezlerinin depolanması, Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamcılığını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir.

Hotjar'ın devre dışı bırakılması

Hotjar tarafından veri toplamayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oradaki talimatları izleyin: https://www.hotjar.com/opt-out

Lütfen Hotjar'ın her tarayıcı veya her son cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini unutmayın.

Hotjar ve toplanan veriler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantı altında Hotjar'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.hotjar.com/privacy

Sipariş işleme sözleşmesi

Sıkı Avrupa veri koruma düzenlemelerini uygulamak için Hotjar ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

Google Analytics yeniden pazarlama

Web sitelerimiz, Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini, Google AdWords ve Google DoubleClick'in cihazlar arası işlevleriyle birlikte kullanır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Bu işlev, Google Analytics Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef gruplarını Google AdWords ve Google DoubleClick'in cihazlar arası işlevleriyle ilişkilendirmeyi mümkün kılar. Bu şekilde, bir cihazda (örn. Cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları başka cihazlarınızda da (örn. Tablet veya PC) görüntülenebilir.

Onayınızı verdiyseniz, Google bu amaçla web ve uygulama tarayıcı geçmişinizi Google hesabınıza bağlayacaktır. Bu şekilde, aynı kişiselleştirilmiş reklam mesajları Google hesabınızla giriş yaptığınız her cihazda görüntülenebilir.

Bu işlevi desteklemek için, Google Analytics, cihazlar arası reklamcılık için hedef gruplar tanımlamak ve oluşturmak amacıyla Google Analytics verilerimize geçici olarak bağlanan, Google tarafından doğrulanmış kullanıcı kimliklerini toplar.

Kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakarak cihazlar arası yeniden pazarlamaya / hedeflemeye kalıcı olarak itiraz edebilirsiniz; Bu bağlantıyı takip et: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Toplanan veriler, Google hesabınızda, yalnızca Google'a verebileceğiniz veya iptal edebileceğiniz izninize bağlı olarak özetlenir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Google hesabınızda birleştirilmeyen veri toplama süreçlerinde (örneğin, bir Google hesabınız olmadığı veya birleşmeye itiraz ettiğiniz için), verilerin toplanması 6. Maddenin 1. paragrafına dayanmaktadır. f GDPR. Meşru ilgi, web sitesi operatörünün reklam amacıyla web sitesi ziyaretçilerinin anonimleştirilmiş analizine ilgi duymasından kaynaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi ve veri koruma hükümleri Google'ın veri koruma beyanında şu adreste bulunabilir: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google AdWords kullanıyor. AdWords, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google AdWords'ün bir parçası olarak sözde dönüşüm izleme kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığınızda, bir dönüşüm izleme çerezi ayarlanır. Çerezler, İnternet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarında sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesindeki belirli sayfaları ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, biz ve Google, kullanıcının reklama tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini görebiliriz.

Her Google AdWords müşterisi farklı bir çerez alır. Çerezler, AdWords müşterilerinin web siteleri aracılığıyla izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi tercih eden AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketi olan bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabileceği herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızdaki Google dönüşüm izleme çerezini kullanıcı ayarlarından kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Daha sonra dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

"Dönüşüm tanımlama bilgilerinin" depolanması ve bu izleme aracının kullanımı, 6. Maddenin 1. paragrafına dayanmaktadır. f GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamcılığını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmede meşru bir ilgiye sahiptir.

Google’ın gizlilik politikasında Google AdWords ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Facebook pikseli

Web sitemiz, dönüşümü ölçmek için Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD'den ("Facebook") ziyaretçi eylem pikselini kullanır.

Bu şekilde, site ziyaretçilerinin davranışları, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesini ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesini sağlar.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir; kullanıcıların kimlikleri hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bağlantı mümkün olur ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için kullanır. Facebook Veri Kullanım Politikası kullanabilirsiniz. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarındaki ve Facebook dışındaki reklamları değiştirmesine olanak tanır. Web sitesi operatörü olarak, verilerin bu şekilde kullanımını etkileyemeyiz.

Facebook piksellerinin kullanımı, Madde 6 Paragraf 1 lit'e dayanmaktadır. f GDPR. Web sitesi operatörü, sosyal medya da dahil olmak üzere etkili reklamcılık önlemlerinde meşru bir menfaat sahibidir.

Gizliliğinizi korumaya ilişkin daha fazla bilgiyi Facebook'un veri koruma bilgilerinde bulacaksınız: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca, aşağıdaki reklamcılık ayarları alanında "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini kullanabilirsiniz. https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırakmak. Bunu yapmak için Facebook'a giriş yapmalısınız.

Facebook hesabınız yoksa, European Interactive Digital Advertising Alliance'ın web sitesinde Facebook'tan kullanıma dayalı reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresine ve sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza izin veren bilgilere ihtiyacımız var. . Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllülük esasına göre toplanır. Bu verileri yalnızca istenen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi, yalnızca sizin izninize bağlı olarak gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "Aboneliği İptal Et" bağlantısı yoluyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteninden çıktıktan sonra silinecektir. Bu, başka amaçlar için kaydettiğimiz verileri etkilemez.

MailChimp

Bu web sitesi, haber bültenleri göndermek için MailChimp hizmetlerini kullanır. Sağlayıcı Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD'dir.

MailChimp, diğer şeylerin yanı sıra, haber bültenlerinin gönderimi organize edilebilir ve analiz edilebilir. Haber bültenine abone olmak amacıyla veri girerseniz (örn. E-posta adresi), MailChimp'in ABD'deki sunucularında saklanacaktır.

MailChimp, "AB-ABD Gizlilik Kalkanı" na göre sertifikalandırılmıştır. "Gizlilik Kalkanı", ABD'deki Avrupa veri koruma standartlarına uyumu sağlamayı amaçlayan Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında bir anlaşmadır.

MailChimp'in yardımıyla haber bülteni kampanyalarımızı analiz edebiliriz. MailChimp ile gönderilen bir e-postayı açtığınızda, e-postada bulunan bir dosya (sözde web işaretçisi) MailChimp'in ABD'deki sunucularına bağlanır. Bu şekilde bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığı ve hangi bağlantıların tıklandığı belirlenebilir. Teknik bilgiler de kaydedilir (örn. Erişim zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi). Bu bilgiler ilgili haber bülteni alıcısına atanamaz. Yalnızca haber bülteni kampanyalarının istatistiksel analizi için kullanılırlar. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki haber bültenlerini alıcıların çıkarlarına daha iyi uyarlamak için kullanılabilir.

MailChimp tarafından bir analiz istemiyorsanız, haber bülteni üyeliğinizi iptal etmeniz gerekir. Her haber bülteni mesajında bunun için bir bağlantı sağlıyoruz. Haber bülteni aboneliğinizi doğrudan web sitesi üzerinden de iptal edebilirsiniz.

Veri işleme, rızanız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1, bir GDPR). Haber bülteni aboneliğinizi iptal ederek bu izni istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Halihazırda yürütülen veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, siz bülten aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızdan saklanacak ve haber bülteninden çıkmanızın ardından sunucularımızdan ve MailChimp'in sunucularından silinecektir. Bu, başka amaçlar için kaydettiğimiz verileri etkilemez.

Daha fazla bilgi için MailChimp'in veri koruma hükümlerine bakın: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Bir veri işleme sözleşmesinin sonucu

MailChimp ile, MailChimp'i müşterilerimizin verilerini korumaya ve üçüncü şahıslara aktarmamaya mecbur ettiğimiz sözde bir "Veri İşleme Anlaşması" imzaladık.

6. Eklentiler ve Araçlar

Youtube

Web sitemiz, Google tarafından işletilen YouTube'dan eklentiler kullanmaktadır. Web sitesinin operatörü Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, YouTube sunucularına bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir.

Ayrıca YouTube, cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, web sitemizi ziyaret edenler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgi olabilir a. video istatistikleri toplamak, kullanılabilirliği iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, 6. maddenin 1. paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. f GDPR.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi, YouTube'un gizlilik politikasında şu adreste bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Yazı Tipleri

Bu sayfa, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan sözde web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcınızın önbelleğine yükler.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google'a web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiği bilgisini verir. Google Web Yazı Tipleri, çevrimiçi tekliflerimizin tek tip ve çekici bir sunumu için kullanılır. Bu, 6. maddenin 1. paragrafının anlamı dahilinde meşru bir menfaati temsil eder. f GDPR.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın gizlilik politikasında: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Web sitelerimizde "Google reCAPTCHA" (bundan sonra "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

ReCAPTCHA'nın amacı, verilerin web sitemize (örneğin bir iletişim formuna) bir kişi tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı girildiğini kontrol etmektir. Bunu yapmak için reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özelliklere göre analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA, çeşitli bilgileri değerlendirir (örneğin, IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde kalış süresi veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri). Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

ReCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri, bir analizin yapıldığı konusunda bilgilendirilmez.

Veri işleme, 6. maddenin 1. paragrafına göre gerçekleştirilir. f GDPR. Web sitesi operatörü, web tekliflerini kötüye kullanım amaçlı otomatik casusluktan ve SPAM'dan korumak konusunda meşru menfaat sahibidir.

Google reCAPTCHA ve Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7. Ödeme Sağlayıcılar ve Bayiler

PayPal

Web sitemizde i.a. PayPal ile ödeme. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Avrupa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal" olarak anılacaktır).

PayPal ile ödeme yapmayı seçerseniz, girdiğiniz ödeme ayrıntıları PayPal'a iletilecektir.

Verilerinizin PayPal'a aktarımı, Madde 6 Paragraf 1 litreye dayanmaktadır. a GDPR (izin) ve Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR (bir sözleşmeyi yerine getirmek için işleme). Veri işlemeye verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme seçeneğine sahipsiniz. İptal, geçmişte veri işleme işlemlerinin etkinliğini etkilemez.

Klarna

Web sitemizde i.a. Klarna hizmetleri ile ödeme. Sağlayıcı, Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç'tir (bundan böyle "Klarna").

Klarna, çeşitli ödeme seçenekleri sunar (örn. Taksitli satın alma). Klarna (Klarna ödeme çözümü) ile ödeme yapmaya karar verirseniz, Klarna sizden çeşitli kişisel veriler toplayacaktır. Bununla ilgili ayrıntıları Klarna'nın veri koruma beyanında aşağıdaki bağlantı altında okuyabilirsiniz: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna, Klarna ödeme çözümünün kullanımını optimize etmek için tanımlama bilgileri kullanır. Ödeme çözümünün optimizasyonu, 6. maddenin 1. paragrafının anlamı dahilinde meşru bir çıkarı temsil eder. f GDPR Çerezler, cihazınızda depolanan ve herhangi bir zarara neden olmayan küçük metin dosyalarıdır. Siz onları silene kadar cihazınızda kalırlar. Klarna tanımlama bilgilerinin kullanımına ilişkin ayrıntılar aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Verileriniz Klarna'ya 6. Maddenin 1. Fıkrasının 1. paragrafına göre iletilir. a GDPR (izin) ve Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR (bir sözleşmeyi yerine getirmek için işleme). Veri işlemeye verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme seçeneğine sahipsiniz. İptal, geçmişte veri işleme işlemlerinin etkinliğini etkilemez.

Anında banka havalesi

Web sitemizde i.a. "anında transfer" yoluyla ödeme. Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih'tir (bundan böyle "Sofort GmbH").

"Sofortüberweisung" prosedürünün yardımıyla, Sofort GmbH'den gerçek zamanlı bir ödeme onayı alırız ve yükümlülüklerimizi hemen yerine getirmeye başlayabiliriz.

"Sofortüberweisung" ödeme yöntemine karar verdiyseniz, PIN'i ve geçerli bir TAN'ı çevrimiçi bankacılık hesabınıza giriş yapmak için kullanabileceğiniz Sofort GmbH'ye gönderin. Sofort GmbH, giriş yaptıktan sonra hesap bakiyenizi otomatik olarak kontrol eder ve bize ilettiğiniz TAN yardımı ile transferi gerçekleştirir. Ardından bize hemen bir işlem onayı gönderir. Giriş yaptıktan sonra satışlarınız, kredili mevduat tesisinin kredi limiti ve diğer hesapların varlığı ve stokları otomatik olarak kontrol edilir.

PIN ve TAN'a ek olarak, girmiş olduğunuz ödeme bilgileri ve kişisel verileriniz de Sofort GmbH'ye iletilir. Kişisel verileriniz, adınız ve soyadınız, adresiniz, telefon numaranız / numaralarınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz ve ödeme işlemi için gerekli diğer verilerdir. Bu verilerin iletilmesi, kimliğinizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit etmek ve sahtekarlığa teşebbüsleri önlemek için gereklidir.

Verilerinizin Sofort GmbH'ye aktarımı, Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR (izin) ve Madde 6 Paragraf 1 lit. b GDPR (bir sözleşmeyi yerine getirmek için işleme). Veri işlemeye verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekme seçeneğine sahipsiniz. İptal, geçmişte veri işleme işlemlerinin etkinliğini etkilemez.

Sofortüberweisung ile ödeme ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantılardan bulabilirsiniz: https://www.sofort.de/datenschutz.html ve https://www.klarna.com/sofort/.